TransAtlantic levererar kvalitet i alla led


TransAtlantic är verksamt inom sjöfart och logistik med fokus på kvalitet och effektivitet i alla led. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Industrial Shipping och Viking Supply Ships.


Industrial Shipping transporterar gods åt främst nordisk basindustri med bulk-, container- och RoRo-fartyg, med Östersjön som geografisk bas. Detta kombineras med en logistisk infrastruktur inom Europa på strategiska platser samt nätverk för kompletterande landtransporter. Huvudkontoret finns i Göteborg. Mer om Industrial Shipping.

Viking Supply Ships är verksamt inom offshore och isbrytning i framför allt arktiska och subarktiska områden. Som en av få aktörer på marknaden förfogar Viking Supply Ships över en unik kompetens att utföra operationer i is och svåra väderförhållanden. Huvudkontoret finns sedan 2011 i Köpenhamn. Viking Supply Ships har en egen hemsida: Mer om Viking Supply Ships.