Viking Supply Ships AB levererar kvalitet i alla led


Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg. Verksamheten är indelad i två affärsområden, TransAtlantic och Viking Supply Ships.

 

TransAtlantic AB erbjuder effektiva logistiklösningar för alla typer av kunder med den nordiska basindustrin som bas. Med en flexibel flotta av RoRo och containerfartyg på linjetrafik mellan strategiska hubbar samt nätverk för kompletterande landtransporter, kan vi erbjuda konkurrenskraftiga logistiklösningar inom Norra Europa och Östersjöregionen som geografisk bas. TransAtlantic Ship Management AB är ett helägt dotterbolag till TransAtlantic och erbjuder fullskalig ship management med teknisk drift och bemanning till externa kunder Mer om TransAtlantic AB.

Viking Supply Ships är verksamt inom offshore och isbrytning i framför allt arktiska och subarktiska områden. Som en av få aktörer på marknaden förfogar Viking Supply Ships över en unik kompetens att utföra operationer i is och svåra väderförhållanden. Huvudkontoret finns sedan 2011 i Köpenhamn. Viking Supply Ships har en egen hemsida: Mer om Viking Supply Ships.