TransAtlantic levererar kvalitet i alla led


TransAtlantic är verksamt inom sjöfart och logistik med fokus på kvalitet och effektivitet i alla led. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Industrial Shipping och Viking Supply Ships.


Industrial Shipping erbjuder effektiva logistiklösningar för alla typer av kunder med den nordiska basindustrin som bas. Med en flexibel flotta av RoRo och containerfartyg på linjetrafik mellan strategiska hubbar samt nätverk för kompletterande landtransporter, kan vi erbjuda konkurrenskraftiga logistiklösningar inom Norra Europa och Östersjöregionen som vår geografiska bas. Huvudkontoret finns i Göteborg. Mer om Industrial Shipping.

Viking Supply Ships är verksamt inom offshore och isbrytning i framför allt arktiska och subarktiska områden. Som en av få aktörer på marknaden förfogar Viking Supply Ships över en unik kompetens att utföra operationer i is och svåra väderförhållanden. Huvudkontoret finns sedan 2011 i Köpenhamn. Viking Supply Ships har en egen hemsida: Mer om Viking Supply Ships.